Disclaimer

Open het printvenster

De projecten van Veilig Verkeer Nederland vallend onder District Overijssel of een afdeling behorend tot VVN worden met zorg uitgevoerd. VVN staat voor duurzaamheid en kwaliteit.

Veilig Verkeer Nederland noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die via derden wordt verspreid en zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de informatie die via e-mail, een applicatie of de website van een afdeling behorend tot VVN of door het District Overijssel wordt aangeboden.

Bepaalde verwijzingen in onze applicatie(s) en onze website(s) voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden waarover Veilig Verkeer Nederland geen controle heeft. VVN draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers of externe netwerken.

Op grond van de informatie in onze applicatie(s) of website(s) dienen derhalve geen directe acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies in te winnen. Veilig Verkeer Nederland is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van deze app of website voor de gebruiker.

De e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Veilig Verkeer Nederland sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

Laatste nieuws

Afbeelding: Poetsbeurt verkeersborden Logo: Veilig op weg logo Logo: Mijn veilige fiets logo Logo: Verkeerstuin 'De Breemars' Logo: School op seef Logo: Helm op fluo top Button: Verkeersquiz