Mijn Veilige Fiets - Controle voor het onderwijs!

Open het printvenster

Door: het team van Mijn Veilige Fiets

Fietsen van en naar school wordt in de toekomst steeds belangrijker. Bij een toenemende mobiliteit is niet alleen fietsvaardigheid van belang, maar ook de goede ‘technische staat’ van de fiets.

Banner: Wat kost jou een ongeval op de fiets?

Wat doen wij binnen het project Mijn Veilige Fiets?

Het project heeft een educatief en technisch karakter. Op het basisonderwijs starten we met een filmpje van 3 minuten over het gevaar van het fietsen in een groep en vertellen we wat we gaan doen. Daarna komen de leerlingen in groepjes naar buiten. De fietsen worden samen met de leerlingen vanaf groep 5 nagekeken op de tien belangrijkste punten: verlichting, kwaliteit van de banden, gladde trappers, de remmen, enzovoort. Hiervoor gebruiken wij een zogenoemde ‘fietscontrole kaart’ van Veilig Verkeer Nederland. Het verhelpen van kleine mankementen zoals: defecte verlichting, het hoogte van het zadel, het stuur, losse handvatten en het aanbrengen van een batterij in de led-verlichting  wordt door het team gerepareerd. Gunt een basisschool ons de tijd, dan doen wij dit samen met de leerlingen.  Hierna houdt het voor VVN op en begint het voor de ouders. De ouders of verzorgers zijn verantwoordelijk voor de fiets van hun kind. Wij geven slechts een handreiking.

 

Illustratie: Mijn veilige fiets

Naar boven

Video: fietsen in een groep.

Foto: Batterijverlichting

Defecte batterijverlichting is veelal het gevolg van vocht en het onnodig laten branden van de voor- en achterlamp.

Is mijn fiets wel veilig?

Als een fiets wordt goedgekeurd krijgt de leerling een “OK ”-sticker achterop de fiets en een setje spaakreflectoren. We hebben voor dit product gekozen, gezien er steeds meer fietsen komen zonder deugdelijke zijreflectie.

Naar boven

’Blow Your Tire Contest’

van het project Mijn Veilige Fiets.nl op het Bataafslyceum:

Fietsen pompen

Naar boven

Hoe werkt het?

In samenwerking met de school, de eventuele verkeersouder(s) en één of meerdere (locale) fietsenmakers gaan we één keer per schooljaar de fietsen controleren. Dit kan vanaf groep 5. Het project is bijzonder flexibel. Dat wil zeggen dat de school in samenspraak met de verkeersouder en de projectleider kan bepalen hoe en wanneer het wordt uitgevoerd.

Nadat de fiets is gekeurd sturen wij via de school het kaartje naar de ouders of verzorgers. Hierop staat tevens waarom de fiets niet is goedgekeurd. Ook aanbevelingen van de fietsenmaker worden op de kaartjes genoteerd. De ouders of verzorgers  kunnen op basis hiervan de kritiekpunten herstellen.

Mijn Veilige Fiets is tevens een goed startproject voor verkeersouders. Deze kunnen op basis van de bovengenoemde formule het project organiseren en bijkomende initiatieven inbrengen.

Naar boven

Mijn Veilige Fiets Voortgezet onderwijs

Ook op het voortgezet onderwijs bieden wij al enkele jaren dit project aan. De keuring loopt iets anders dan in het basisonderwijs. Omdat scholen voor het voortgezet onderwijs groter zijn, neemt het meer organisatiewerk in beslag en gebruiken we iets andere materialen. Ook kunnen in het kader van de Maatschappelijke Stage (MaS) leerlingen deel uitmaken van het keurteam. Download u de folder en u zult zien dat wij ook hier maatwerk aanbieden.

Foto: Mijn Veilige Fiets in het Voortgezet onderwijs

Naar boven

Tot slot

We kunnen concluderen dat Mijn Veilige Fiets een bijdrage levert aan de technische staat van de fietsen van de leerlingen en scholieren. De zichtbaarheid van de fietser in het donker is voor dit project het belangrijkste. Daarom is dit project aan te vragen in de periode van 1 oktober tot en met maart van het desbetreffende jaar.  

Omdat wij zeer veel aanvragen krijgen, is het van belang het antwoordformulier zo spoedig en compleet mogelijk op te sturen. Wij zorgen er dan voor, samen met u en de jongeren, er een zinvol project van te maken!

Wij hebben één inschrijfformulier voor alle onderwijs typen.

Foto: Met een goed fiets veilig de weg op

Foto: Aparte fiets ..

Foto: Fiets staat in de weg ..

Foto: fietsen controleren

Een handenarbeid lokaal leent zich uitstekend om elkaars fietsen te controleren…

Foto: Mijn veilige fiets

Een grote school moelijk?  Geen probleem: schalen we gewoon op! ...

Foto: Educatieprojecten

Foto: Educatieprojecten voortgezet onderwijs

Mijn Veilige Fiets van VVN ontwikkeld ook samen met het voortgezet onderwijs educatieprojecten.

Let op!

De projectleider kan niet altijd aanwezig zijn bij fietscontroles. Hiervoor is soms onvoldoende tijd. Wij verwachten dat de fietsenmakers dit zeker op het basisonderwijs zelfstandig kunnen uitvoeren al dan niet samen met de verkeersouder en het team van de school. Infomeer bij twijfel nogmaals de directeur die deze datum en het tijdstip moet communiceren naar het team. Alleen hierdoor kunnen we op veel scholen miscommunicatie voorkomen, zodat veel goede bedoelingen minder goedbedoeld eindigen.

Tot slot nog een wijsheid: ‘Je kunt alleen succesvol zijn als je elkaar wederzijds helpt’. Informeer elkaar het liefst meerdere keren!

Heeft u vragen of fiets controlekaarten nodig, dan liggen deze op ons secretariaat: 074-2594511. Vergeet ook niet het aanvraagformulier in te sturen. Verkeersouders mogen een fietsenmaker van hun keuze vragen voor technische assistentie.

Aanmelden kan via het secretariaat op telefoonnummer  074-2594511 of per mail:  info@vvn-hengelo.nl

 

Naar boven

Logo Mijn veilige fiets

Download folder Mijn Veilige Fiets - kinderparticipatie - basisonderwijs (PDF)
Download folder Mijn Veilige Fiets - voortgezet onderwijs en MaS (PDF)

Download aanvraagformulier (DOC) of (PDF)

Fietscontrolekaarten (PDF)

Fietscontrole

Ook 450 fietsen zijn bij ons project welkom.

 

Logo 'verlichtingsteam'

Mijn Veilige Fiets heeft een verlichtingsteam ontwikkeld. Dit verlichtingsteam controleert bijvoorbeeld de fietsverlichting van scholieren maar kan ook ingezet worden samen met handhaving op de politie. Op deze mannier kunnen we effectief een bijdrage leveren aan de zichtbaarheid van fietsers in het algemeen en die op de scholen in het bijzonder. Een verlichtingsteam kan uit betaalde krachten en/of vrijwilligers bestaan. De scheidslijn tussen beide groepen is binnen dit project  eigenlijk niet aanwezig. 

 

Naar boven

Laatste nieuws

10-11-2016

Fietskeuring op de Sint Jan

Zoals ieder jaar verzorgd de verkeerscommissie van basisschool de Sint Jan een fietskeuring van het project Mijn Veilige Fiets samen met ...
Lees meer...

18-09-2016

Introductiebijeenkomst verkeersouders

Hengelo en Borne. Op woensdag woensdag 5 oktober of donderdag 27 oktober organiseert VVN Hengelo-Borne een introductiebijeenkomst voor verkeersouders en leden van een verkeerswerkgroep(en) ...
Lees meer...

17-07-2016

Verkeersles voor de onderbouw

Wandelend verkeersles geven is een goede mogelijkheid kinderen van groep 3 en hoger verkeersles te geven. ...
Lees meer...

Afbeelding: Poetsbeurt verkeersborden Logo: Veilig op weg logo Logo: Mijn veilige fiets logo Logo: Verkeerstuin 'De Breemars' Logo: School op seef Logo: Helm op fluo top Button: Verkeersquiz